Better Hockey

Hantering av Personuppgifter

PERSONUPPGIFTER

Syftet med denna information är att informera dig som kund om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats Betterhockey.se och hur personuppgifterna används. Din personliga integritet är viktig för Better Hockey och utöver personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följer Better Hockey alla tillämpliga regler avseende dataskydd.

SAMTYCKE

Observera att vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, till exempel vid marknadsföring (inbegripet nyhetsbrev och kommunikation). Genom att anmäla dig till nyhetsbrev godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter. Se nedan om hur dina personuppgifter kommer att behandlas i nu aktuella sammanhang.

INSAMLAD INFORMATION

Better Hockey samlar in personuppgifter i samband med att du registrerar dig för att ta emot erbjudanden från oss via e-post och registrerar försäljningsorder i våra butiker, genomför köp på Betterhockey.se eller deltar i tävlingar anordnade av Better Hockey. Vi samlar också in information om din användning av våra webbsidor via cookies.
Better Hockey samlar in och behandlar följande information: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall kan även information samlas in från tredje part, bland annat i samband med kvalitetssäkring av personuppgifter.

ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER

Better Hockey använder personuppgifterna endast för marknadsföringsändamål eller i samband med att köp genomförs på Betterhockey.se. Better Hockey samlar in information så att vi kan tillhandahålla våra kunder relevanta erbjudanden som passar kundens intressen. 

Better Hockey Sweden AB, org. nr. 556382-9455, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Better Hockey kommer inte att sälja eller överföra mottagna personuppgifter till tredje part, vilket innebär att du inte kommer att ta emot information från andra företag än oss med anledning av de personuppgifter vi samlat in från dig. Better Hockey samarbetar med underleverantörer och samarbetspartners för att behandla och lagra information samt för marknadsföring på uppdrag av Better Hockey.

Lagring och personuppgiftsbehandling kommer att ske inom EU/EES-området. 

Behandling av personuppgifter kommer antingen ske för att fullgöra avtalet med dig, med stöd av samtycke (exempelvis marknadsföring och nyhetsbrev) eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat redovisning).

Personuppgifter kommer att lagras så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. Det innebär att insamlade personuppgifter för marknadsföringsändamål raderas om uppsägning av nyhetsbrev sker, eller om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter med anledning av lagda beställningar eller avtal som du ingått med Better Hockey kommer att raderas när avtalet har fullgjorts och när alla skyldigheter hänförliga till avtalet har uppfyllts. Personuppgifter som Better Hockey behandlar för att fullgöra rättsliga förpliktelser kommer att raderas så snart som de rättsliga förpliktelserna har fullgjorts.

Du har ingen skyldighet att tillhandahålla Better Hockey personuppgifter, men det kan vara en förutsättning för att erhålla varor och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Det enklaste sättet att göra detta är att säga upp nyhetsbrevet genom att följa länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev. 

Du har rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, se mer på www.datainspektionen.se

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om, vill ha tillgång till, eller radera personuppgifter som Better Hockey behandlar, kontakta vår kundtjänst via e-post till info@betterhockey.se